Kezdőlap

DR. KRISTON ISTVÁN
CIVIL JOGVÉDŐ SZEMÉLYES KÖZLEMÉNYE

PETÍCIÓS KÁRTALANÍTÁSI KÖZÖSSÉGET szerződésenként (adós, adóstárs, kezes, zálogkötelezett vagy egyedül adós) hozhat létre nyilvános helyen asztaltársaság vagy magánháznál összejövetel formájában. Ezek bejegyzésre nem köteles ún. formátlan közösségek. Célunk az Alaptörvény XXV. cikkén nyugvó petíciós jogunk alapján az, hogy az Országgyűlés tárgyalja meg az általam kidolgozott és a petíciós közösségek tagjai által aláírt és jogesigazsagmozgalom@gmail.com központi címünkre beküldött “Deviza Kárpótlási és Petíciós Törvényjavaslat” (2. számú Petíció) kezdeményezésünket. A törvényjavaslat 2019. január 3. napján 210 aláírással ellátva benyújtásra került, melyet ügyszámmal ellátva az Országgyűlés Elnöke elintézésre kiadott az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának. Azóta érdemi válasz nem jött. Megkerestem levélben a Magyar Bankszövetséget is, onnan sem jött válasz és felkerestem az egyik meghatározó nagybank vezetőségét is, ahol személyesen fogadtak, de közölték hogy választ a bankszövetségtől fogok kapni (…), de válasz azóta sem jött. Időközben a petíciós közösségek szaporodnak és email útján kapom az aláírt petíciókat, amelyeket összesítve fogom pótlólag csatolni a már benyújtott törvényjavaslatunkhoz. Ennyi és itt a vége.

SORBAN ÁLLÓ PETÍCIÓZÁSON TOVÁBBIAKBAN NEM VESZEK RÉSZT, mert kétszer voltam petíciózni (petíciót a kormányzópártnak is benyújtani) a Fidesz székháznál, azonban kritikán aluli volt a megjelent devizakárosultak létszáma (január 11. péntek 15 fő, január 18. péntek 9 fő). A továbbiakban egyenként vagy csendes sorban állással a www.jogesigazsag.hu honlapunk kezdő oldalán közzétetteknek megfelelően – közte a rendőrhatósági, mint gyülekezési hatósági tartalom betartásával – a petíciós közösségek tagjai a Fidesz irodákhoz a 2. számú Petíció (deviza kárpótlási törvényjavaslat) benyújtását saját belátásuk szerint végezhetik, annak központi vagy bármilyen szervezését a magam részéről befejeztem. Ezt megelőzően egész nyáron bejártam az országot, de a korábbi formációként működő Szolidaritási Hálózat megyei gyűlésein és demonstrációin is igen alacsony, mondhatni jelentéktelen részvétellel találkoztam. Ezt megelőzően pedig a Jog és Igazság Mozgalom Civil Társasággal az igazságszolgáltatást vettük célba több kevesebb sikerrel.

ÖSSZEGEZVE az 1. számú Petíció a Kormányhoz benyújtását ezen petíción lévő két email címre mindenki maga maga teheti meg, míg a az Országgyűléshez már benyújtott 2. számú Petíció (“Deviza Kárpótlási és Petíciós Törvényjavaslat”) kezdeményezésünket addig kezelem, amíg válasz nem jön és arról tájékoztatást fogok adni (akár elutasító, akár eredményes). Senki ne keressen, hogy mi lesz a kártalanítási közösségekkel mint “mozgalommal”, nos az lesz vele, amilyennek magatok formáljátok, mert nekem ebből az otthon kuksoló személyes kiállás hiányából elég volt, várjatok a törvényjavaslatunk fogadtatására, amelyről egyebekben érdeklődjetek választókerületetekben az általatok választott országgyűlési képviselőitektől, nekik és nem nekem kell a kárpótlási törvényjavaslatunkat megtárgyalni és róla törvényt hozni (…).

Dr. Kriston István
Civil jogvédő állampolgár
Honlap: www.jogesigazsag.hu
Email: jogesigazsagmozgalom@gmail.com

2019. MINDEN PÉNTEK 12:00
Fidesz irodákhoz – lakóhelyhez legközelebbihez

Budapesti Rendőr-főkapitánysággal, mint gyülekezési hatósággal történt egyeztetés alapján a gyülekezési jogról szóló törvény (2018. évi LV. tv.) szerinti gyűlés (felvonulás, tüntetés, felszólalások, véleménynyilvánítás) helyett az Alaptörvény XXV. cikkén nyugvó és mindenkit egyénileg vagy másokkal együtt megillető alkotmányos petíciós jog gyakorlásával, vagyis egyénileg vagy békés sorban állással minden résztvevő itt a honlapon fentebb a 2. számú Petíció ablakban letölthető és saját aláírt “Deviza Kárpótlási Petíció és Törvényjavaslat” dokumentumát benyújtja – ennek hiányában postaládába bedobja – a Fidesznek a lakóhelyéhez legközelebb eső és nyitva tartó irodájában, így a kormányzópárton keresztül juttatjuk el petíciós törvényjavaslatunkat a közhatalmat gyakorló országgyűlési képviselőihez és törvényhozási frakciójához.

A saját petíció egyénenkénti vagy sorban állással történő benyújtása békésen demonstrálja és felhívja a kormányzópárt és a közvélemény figyelmét a devizaügy megoldatlanságára és a benyújtásra kerülő törvényjavaslatban foglaltak szerint történő megoldhatóságára. Ez az egyénileg vagy békés sorban állással történő benyújtás – különösen ha minél nagyobb számban történik – nagyobb hatást fejthet ki, mint egy adott esetben hangos vagy kontrollálhatatlan gyűlés (felvonulás, tüntetés, véleménynyilvánítás).

Petíciós jog gyakorlását minden pénteken 12:00 órakor ismételjük országosan a Fidesz irodáknál, így kifejezett gyűlés (felvonulás, tüntetés, véleménynyilvánítás) nélkül egyénileg vagy csendes sorban állással a petíciók egyenként történő benyújtásával kívánjuk elérni céljainkat. A fenti petíciós joggyakorláshoz – ha csoportosan történik – elegendő email útján tájékoztatni a rendőrséget, mint gyülekezési hatóságot (Fővárosban a Budapesti-Rendőr-főkapitányság Biztosítási Osztályát, Vidéken pedig a petíciózással érintett Fidesz-iroda címe szerint illetékes Városi Rendőrkapitányságot).

Ha és amennyiben bárki a békés sorban állást megbontva tüntetni kezd, úgy tőle el kell határolódni és maradni a sorban. A sorban állás és petíciók benyújtása végeztével a petíciózás minden további instrukció nélkül véget ér és el kell hagyni a területet.

A petíciós eseményeken egyebekben és várhatóan rendőri jelenlét lesz (közrend, közbiztonság, rendeltetésszerű joggyakorlás).

Dr. Kriston István
Civil jogvédő állampolgár

Petíciós Kártalanítási Közösségek kezdeményezője
Devizaharc Országos Honlap www.jogesigazsag.hu alapítója
Email: jogesigazsagmozgalom@gmail.com

 

DR. KRISTON ISTVÁN INTERJÚ

Kossuth téri tüntetésen

Devizaharc 2018.12.14.

https://www.facebook.com/eszter.forizs.5/videos/2003465569767712/

Alapító – Dr. Kriston István civil jogvédő állampolgár
Email: jogesigazsagmozgalom@gmail.com
Postacím: 2701 Cegléd, Pf. 27.

Dr. Kriston István civil jogvédő állampolgár köszöntöm Önöket a devizaharc országos  honlapján. A www.jogesigazsag.hu honlap domain tulajdonosa én vagyok és azt rendelkezésére bocsátom a devizaharcnak, különösen a Petíciós Közösségek hosszabb nevén Petíciós Kártalanítási Közösségek céljának. A devizaharc csoportocskákban toporgásának vége. A hatalom ellenáll minden megoldásnak. A devizaharcban mi is ezer karú polip leszünk, ugyanúgy mint a hatalom, vagyis a devizakárosult a saját és bármely típusú devizaalapú kölcsönszerződésenként (pl. adós, adóstárs, kezes, zálogkötelezett) létrehozza saját kis helyi petíciós közösségét nyilvános helyen asztaltársaság vagy magánháznál összejövetel formájában, ennek formai szabálya nincsen. Ezek a petíciós közösségek a 2011. évi CLXXV. civil törvény 3.§ (1) bekezdés és 5.§ szerint működő formátlan és bejegyzésre nem kötelezett közösségek, amelyek szabadon és így a devizaharc céljának elérése érdekében működhetnek. A devizaharc új módszere az „ezer apró tűszúrás doktrínája”, ez az Alaptörvény XXV. cikkén nyugvó petíció (kérelem, panasz, javaslat) jogán alapul, ezer helyen és az országban szétterítve petíciós nyomással kívánjuk elérni, hogy a lakosság mintegy felét kivető devizakárosultak tömege elérje végső célját a devizakárpótlást. A devizaharc öltözete a „láthatósági mellény”, amely szimbóluma Magyarországnak, viselik hajléktalanok, közmunkások és ezután megmozdulásainkon vagy petíció benyújtásakor viseli minden devizakárosult, akiket a hatalom az út szélén hagyott. Itt és ebben a mozgalomban ha elérjük a devizakárpótlást nem oszlatjuk fel magunkat, hanem együtt maradunk és más értelmes célt tűzünk magunk elé és ez leginkább a szabad demokratikus jogállam és a jogegyenlőségen nyugvó magyar állam helyreállítása legyen. Itt ebben a mozgalomban senki ne várjon másra, alakítsa meg a saját helyi petíciós közösségét és tegye oda magát. A devizaharc petíciózásait a petíció szövege és benyújtásának helye, rendje közlésével mindig itt hirdetjük meg és a petíciós közösségek maguk végzik. Az első erőpróba az 1. számú petíció folyamatos benyújtása Magyarország Kormányához (lsd. az 1. Petíció ablakban). A másik, de nagyobb erőpróba a 2. számú Petíció benyújtása, amelyet aláírva és pdf formátumban szkennelve az email: jogesigazsagmozgalom@gmail.com címemre kell beküldeni, azokat összesítve 2018. december 31. napjával elektronikusan benyújtom az Országgyűlés elnökéhez és a Fidesz kormányzópárt parlamenti frakcióvezetőjéhez, valamint nyomatékaként 2019. január 11. (péntek) 12:00 órakor benyújtom a Fidesz kormányzópárt központi székházában (1062 Budapest, Lendvay utca 28.), míg egyidejűleg országosan mindenütt a petíciós közösségek és bármely devizakárosult benyújtja a lakóhelyükhöz legközelebb eső Fidesz irodában (Fidesz irodalista ls. külön ablakban). Ez képletesen a Fidesz kormányzópárt irodáinak országos méretű sorban álló blokádja. Ezután pedig minden pénteken 12:00 órakor ismételjük ennek a 2. számú Petíciónak a benyújtását mindaddig, amíg a devizakárpótlást elérjük. Istennel a hazáért és a szabadságért (!) Harcostársi üdvözlettel: dr. Kriston István civil jogvédő állampolgár, a Petíciós Közösségek alapítója

2018.11.25. – Dr. Kriston István – Devizaharc meghirdetése