Kezdőlap

2019. JANUÁR 11. (PÉNTEK) 12:00
FIDESZ SZÉKHÁZ – FIDESZ KÖZPONTI HIVATALA
VIDEO FELVÉTEL – KATTINTSON A LINKRE:
https://www.facebook.com/kriston.ugyved/videos/1506153019517951/
Dr. Kriston István és a devizakárosultak petíciózása
Deviza Kárpótlási Petíció és Törvényjavaslat benyújtása

PETÍCIÓZÁS FOLYTATÁSA MINDEN PÉNTEK 12:00 UGYANITT
Várom minden devizakárosultat a fenti “2. számú Petíció” ablakban
letölthető és aláírt petíciója benyújtására minden pénteken 12 órakor
itt a Fidesz székházánál [Budapest, VI. kerület Lendvay u. 28.)

Dr. Kriston István
Civil jogvédő állampolgár
Petíciós Kártalanítási Közösségek alapítója
Devizaharc Országos Honlap www.jogesigazsag.hu alapítója


RENDKÍVÜLI KÖZLEMÉNY
PÉNTEKENKÉNT 12:00 ÓRAI SORBAN ÁLLÓ
PETÍCIÓ BENYÚJTÁS HATÓSÁGI TARTALMA

2019. JANUÁR 11. PÉNTEK 12:00
Budapesten – Fidesz Központi Hivatalához – VI. Lendvay u. 28.
Vidéken – Fidesz irodáknál – lakóhelyhez legközelebbihez

2019. MINDEN PÉNTEK 12:00
Budapesten – Fidesz Központi Hivatalához – VI. Lendvay u. 28.
Vidéken – Fidesz irodáknál – lakóhelyhez legközelebbihez

Budapesti Rendőr-főkapitánysággal, mint gyülekezési hatósággal történt egyeztetés alapján a gyülekezési jogról szóló törvény (2018. évi LV. tv.) szerinti gyűlés (felvonulás, tüntetés, felszólalások, véleménynyilvánítás) helyett az Alaptörvény XXV. cikkén nyugvó és mindenkit egyénileg vagy másokkal együtt megillető alkotmányos petíciós jog gyakorlásával, vagyis békés sorban állással minden résztvevő az ide csatolt és a saját aláírt “Deviza Kárpótlási Petíció és Törvényjavaslat” dokumentumát benyújtja – ennek hiányában postaládába bedobja – a Fidesz Központi Hivatalánál (1061 Budapest, Lendvay u. 28.), így a kormányzópárton keresztül juttatjuk el petíciós törvényjavaslatunkat a közhatalmat gyakorló országgyűlési képviselőihez és törvényhozási frakciójához.

A csendes sorban állás és a saját petíció egyenkénti benyújtása békésen demonstrálja és felhívja a kormányzópárt és a közvélemény figyelmét a devizaügy megoldatlanságára és a benyújtásra kerülő törvényjavaslatban foglaltak szerint történő megoldhatóságára. Ez a békés sorban állás – különösen ha minél nagyobb számban történik – nagyobb hatást fejthet ki, mint egy adott esetben hangos vagy kontrollálhatatlan gyűlés (felvonulás, tüntetés, véleménynyilvánítás).

Kérem tehát, hogy mindenki hozza magával az ide csatolt és általa aláírt “Deviza Kárpótlási Petíciót és Törvényjavaslat” dokumentumát és megérkezése után álljon sorba a Fidesz székházat körbevevő (Lendvay utca – Dózsa György út) járdaszakaszokon és petícióját nyújtsa be vagy dobja be a székház postaládájába.

Petíciós jog gyakorlását minden pénteken 12:00 órakor ismételjük [Budapest Fidesz székháznál és Országosan Fidesz irodáknál), így kifejezett gyűlés (felvonulás, tüntetés, véleménynyilvánítás) nélkül a csendes sorban állással és a petíciók egyenként történő benyújtásával kívánjuk elérni céljainkat. A fenti petíciós joggyakorláshoz – ha csoportosan történik – elegendő email útján tájékoztatni a rendőrséget, mint gyülekezési hatóságot (Fővárosban a Budapesti-Rendőr-főkapitányság Biztosítási Osztályát, Vidéken pedig a petíciózással érintett Fidesz-iroda címe szerint illetékes Városi Rendőrkapitányságot).

Ha és amennyiben bárki a békés sorban állást megbontva tüntetni kezd, úgy tőle el kell határolódni és maradni a sorban. A sorban állás és petíciók benyújtása végeztével a petíciózás minden további instrukció nélkül véget ér és el kell hagyni a területet.

Az eseményen egyebekben és várhatóan rendőri jelenlét lesz (közrend, közbiztonság, rendeltetésszerű joggyakorlás).

Dr. Kriston István
Civil jogvédő állampolgár

Petíciós Kártalanítási Közösségek kezdeményezője
Devizaharc Országos Honlap www.jogesigazsag.hu alapítója
Email: jogesigazsagmozgalom@gmail.com

 

DR. KRISTON ISTVÁN INTERJÚ

Kossuth téri tüntetésen

Devizaharc 2018.12.14.

https://www.facebook.com/eszter.forizs.5/videos/2003465569767712/

Alapító – Dr. Kriston István civil jogvédő állampolgár
Email: jogesigazsagmozgalom@gmail.com
Postacím: 2701 Cegléd, Pf. 27.

Dr. Kriston István civil jogvédő állampolgár köszöntöm Önöket a devizaharc országos  honlapján. A www.jogesigazsag.hu honlap domain tulajdonosa én vagyok és azt rendelkezésére bocsátom a devizaharcnak, különösen a Petíciós Közösségek hosszabb nevén Petíciós Kártalanítási Közösségek céljának. A devizaharc csoportocskákban toporgásának vége. A hatalom ellenáll minden megoldásnak. A devizaharcban mi is ezer karú polip leszünk, ugyanúgy mint a hatalom, vagyis a devizakárosult a saját és bármely típusú devizaalapú kölcsönszerződésenként (pl. adós, adóstárs, kezes, zálogkötelezett) létrehozza saját kis helyi petíciós közösségét nyilvános helyen asztaltársaság vagy magánháznál összejövetel formájában, ennek formai szabálya nincsen. Ezek a petíciós közösségek a 2011. évi CLXXV. civil törvény 3.§ (1) bekezdés és 5.§ szerint működő formátlan és bejegyzésre nem kötelezett közösségek, amelyek szabadon és így a devizaharc céljának elérése érdekében működhetnek. A devizaharc új módszere az „ezer apró tűszúrás doktrínája”, ez az Alaptörvény XXV. cikkén nyugvó petíció (kérelem, panasz, javaslat) jogán alapul, ezer helyen és az országban szétterítve petíciós nyomással kívánjuk elérni, hogy a lakosság mintegy felét kivető devizakárosultak tömege elérje végső célját a devizakárpótlást. A devizaharc öltözete a „láthatósági mellény”, amely szimbóluma Magyarországnak, viselik hajléktalanok, közmunkások és ezután megmozdulásainkon vagy petíció benyújtásakor viseli minden devizakárosult, akiket a hatalom az út szélén hagyott. Itt és ebben a mozgalomban ha elérjük a devizakárpótlást nem oszlatjuk fel magunkat, hanem együtt maradunk és más értelmes célt tűzünk magunk elé és ez leginkább a szabad demokratikus jogállam és a jogegyenlőségen nyugvó magyar állam helyreállítása legyen. Itt ebben a mozgalomban senki ne várjon másra, alakítsa meg a saját helyi petíciós közösségét és tegye oda magát. A devizaharc petíciózásait a petíció szövege és benyújtásának helye, rendje közlésével mindig itt hirdetjük meg és a petíciós közösségek maguk végzik. Az első erőpróba az 1. számú petíció folyamatos benyújtása Magyarország Kormányához (lsd. az 1. Petíció ablakban). A másik, de nagyobb erőpróba a 2. számú Petíció benyújtása, amelyet aláírva és pdf formátumban szkennelve az email: jogesigazsagmozgalom@gmail.com címemre kell beküldeni, azokat összesítve 2018. december 31. napjával elektronikusan benyújtom az Országgyűlés elnökéhez és a Fidesz kormányzópárt parlamenti frakcióvezetőjéhez, valamint nyomatékaként 2019. január 11. (péntek) 12:00 órakor benyújtom a Fidesz kormányzópárt központi székházában (1062 Budapest, Lendvay utca 28.), míg egyidejűleg országosan mindenütt a petíciós közösségek és bármely devizakárosult benyújtja a lakóhelyükhöz legközelebb eső Fidesz irodában (Fidesz irodalista ls. külön ablakban). Ez képletesen a Fidesz kormányzópárt irodáinak országos méretű sorban álló blokádja. Ezután pedig minden pénteken 12:00 órakor ismételjük ennek a 2. számú Petíciónak a benyújtását mindaddig, amíg a devizakárpótlást elérjük. Istennel a hazáért és a szabadságért (!) Harcostársi üdvözlettel: dr. Kriston István civil jogvédő állampolgár, a Petíciós Közösségek alapítója

2018.11.25. – Dr. Kriston István – Devizaharc meghirdetése