Közlemény

JOG ÉS IGAZSÁG MOZGALOM ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL

Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság 2015. május 1-jén Érden tagok és szimpatizánsok részvétele mellett megtartotta alakuló gyűlését, megvitatta a magyar társadalmat foglalkoztató sorskérdéseket és meghatározta a mozgalom által követendő alábbi irányvonalat:

I. SZERVEZETÉPÍTÉS ügyében úgy határoztunk, hogy a civil társaság szervezetének kiépítéseként valamennyi regisztrált tag a az országgyűlési választókerületében a lakóhelyén Civil Klubot szervez, ez minden belépett és belépő tagnak joga és egyben kötelessége. A szervezetépítésben az elkövetkező kettő év során elérjük, hogy mind a 106 választókerületben Civil Klub működjön és indulni kívánunk a 2018. évi országgyűlési választásokon.

II. TÁRSADALOMPOLITIKAI ügyekben megvitattuk a civil társadalmat foglalkoztató sorskérdéseket, így a külpolitika, a belpolitika és a gazdaság állapotát, ezekben az alábbi közös álláspontot alakítottuk ki.

1. KÜLPOLITIKAI viszonyokban rámutattunk arra a kormányzat által eltitkolt tényre, hogy Nyugat-Európában és Dél-Európában a Jog és Igazság Mozgalommal, tehát velünk azonos elveket valló radikális baloldali mozgalmak rohamos térnyerése következett be, így Cipruson a kommunista párt alakított kormányt, a görög Syriza mozgalom kormányra került, az olasz 5 Csillag Mozgalom és a spanyol Podemos mozgalom, a francia Baloldali Front és a német Die Linke jelentős parlamenti képviselettel rendelkeznek és jelentős nyomást gyakorolnak a nagytőkét képviselő kormányokra. Vigyázó szemünket tehát nem Moszkvára, Washingtonra, Izraelre, hanem Dél- és Nyugat Európára vessük, mert annak lángja mindig – ha megkésetten is, de – elér bennünket. A magyar nemzeti függetlenség hamis jobboldali jelszava és mítosza mindössze az uralkodó magyar jobboldali nagytőkés diktatúra legitimitásának megteremtésére szolgál. A mozgalmunk elkötelezett Európa felé, azonban az a birodalmi központ jellegének megszüntetése irányába mutató alapvető reformokra szorul.

2. BELPOLITIKA terén a magyar állam és társadalom mély válságban van. Az uralkodó politikai elit 15 éves privatizációs rablása és 10 éves devizahitel rablása az országot kifosztotta, valamint éhbéren tartott bérszínvonala következtében a társadalom mintegy 2/3-a nélkülözni kényszerül. A mozgalom valamennyiünk érdekeit szem előtt tartó alábbi belpolitikai irányvonalat követi.

2.1. MAGYAR BÁBKORMÁNY – ÁLLAMHATALOM berendezkedését alkotmányos úton meg kell változtatni. A rendőrállam ellen tüntetésekkel nem lehet változtatásokat kikényszeríteni. A politikai-gazdasági-pénzügyi elit olyan államhatalmi struktúrát alakított ki magának, amelyben demokratikus ellenőrzés nélkül kormányoz. A demokratikus egyeztetés teljes hiánya mellett a kormányzás – külföldi hatalmak térnyerését is szolgáló – professzionális politikai akciótervezésen nyugszik. A magyar államot külföldi hatalmak bábkormánya igazgatja. Államférfiak híján a magyar nemzetnek is vannak tehát hitvány alakjai. A hithű 8 miniszter és közel 100 államtitkár, helyettes államtitkár képezi ennek a rendszernek a gerincét. A népképviselet teljes kiiktatásával klánok visznek át törvényeket a magyar parlamenten. A hatalom törvénykezési cunamit működtet, ha kell személyekre szabott törvényeket hoznak. Belátható, hogy ez a törvénykezés csak a statáriális, rendkívüli helyzetekre lenne megengedett, de a kormányzás ezt békeidőkre is honosította. Ezt pedig úgy hívják, hogy diktatúra. A stadionok Pinochet fasiszta diktatúrájának szimbólumai, ezt is meghonosították, egyelőre azokat a diktatúra még nem töltötte meg.

2.2. POLITIKAI MESTERSÉGES RENDSZER működik hazánkban. A jobboldali diktatúra berendezkedése tény. A Kádár-rendszer belbiztonsági szolgálata újjászervezte magát és megszervezte a kormánypárt mintegy 1,5 milliós állandó szavazóbázisát. A szabad választások helyett titkos pártszolgálat és titkosszolgálati módszerekkel járultat embereket az urnákhoz. A szabad választások azzal is sérülnek, hogy informatikai rendszere is ellenőrizhetetlen. A jobboldal a Kádár-rendszer belbiztonsági szolgálata által életre hívott “magyardemokraták” gyülevész csapatának lelkes folytatásaként a “fiataldemokraták” hitvány képében ölt testet, ez egy posztkommunista gyülekezet és titkos pártszolgálat, megfélemlített híveikkel együtt. A baloldal cinkos és hallgat. A baloldalnak az lenne a feladata, hogy a társadalmi szolidaritást és a polgári demokrácia értékeit képviselje, azonban ők is inkább tőkeszivattyú kezelők maradtak, felszívódtak a pénz világában, divatjamúlt, avítt eszméik már senkit nem mozgósítanak. És ki a JOBBIK? Őket a FIDESZ és az MSZP közösen hozta létre, hogy mindig legyen a radikálisokat felszínre hozó bányagép, aki a munkamegosztásban a radikálisok ellenőrzését hivatott beteljesíteni. És hol a vákum? A vákum baloldalon van, ott ahol az MSZP hibernálta magát (mert ma ez a parancs). A radikális baloldali mozgalmunk ezt a vákumot kívánja kitölteni és a politikai rendszer tekegolyóját balról kívánja meglökni ahhoz, hogy a politikai rendszerben érdemi átrendeződés és tényleges népképviselet jöjjön létre, hogy a mesterséges politikai rendszert a civil társadalom friss levegőjével árassza el. Alulról 106 Civil Klub létrehozásával építkezünk, ha úgy tetszik csendben és kettő évig ezt tesszük.

2.3. GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGYEK. Európai Unió a Wall Street meghosszabbított karja. Kevesen tudják, hogy az unióba átutalt nemzeti befizetéseink először a Wall Streeten kötnek ki, ott a világ tőkés csoportjait finanszírozzák és onnan kerülnek visszautalásra Brüsszelbe, majd a Kormányok (tagállamok) és az Európai Bizottság között létrejövő megállapodásokban foglalt Nemzeti Akcióprogramokon lehet csak őket vissza- és lehívni. A pénzügyi szuverenitás elvesztésével az unió lényegében egy gyarmatbirodalom, ahol különösen a metropoliszaival (Nyugat-Európa) szemben a keleti perifériákon, így hazánkban is fehér rabszolgákat dolgoztatnak éhbéren. A kommunista rendszer belbiztonsági szolgálata a rendszerváltáskor kijelölte azokat a bankárokat és gazdasági nagyvállalkozókat, akik ma Magyarországon már mint befutott menedzserek, de lényegében egy klánrendszer tagjaként működtetik az ország gazdaságát és pénzügyeit. A kormánypárt lényegében ennek a belbiztonsági szolgálatnak a posztkommunista pártja (már nem vörösök, csak pinkek). A rendszerváltás jótékony rabló emlőin felnőtt menedzser réteg pénzhatalommá szervezte meg önmagát és hol a jobboldalt, hol a baloldalt (magát a politikai válógazdaságot) finanszírozva és a választások szemfényvesztése mellett jelöli ki a pénzhatalom kormányát.

2.4. RADIKÁLIS BALOLDAL PIROS SZÍNE. Tévedéseket szeretnénk eloszlatni. Először is Nyugat-Európához orientálódunk. Semmi közünk azokhoz a kommunista diktatúrákhoz, akik a baloldal piros színét besározták. A társadalmi szolidaritás piros zászlója nem Moszkvából jön és még csak nem is a volt szocialista országokból. Nyugat-Európa a baloldali mozgalmak bölcsője, csak annak centruma Párizsból és Berlinből az I. világháborúban Moszkvába tevődött át, lévén sikeres a német titkosszolgálat azon akciója, amellyel Lenin nevű ügynökét az orosz front (az antant) hátába dobta, hogy ott csináljon valami rebelliót. Tudjuk ez túl jól sikerült és az orosz államból Szovjetunió, egy kommunista diktatúra lett. Azonban Lenint is utol érte a végzete, mert a német ügynököt utolérte a cári ügynök, a bankrabló Dzugasvili bosszúja, így korán meghalt. Ami ezután létrejött Kommunista Internacionalé, annak pártjai és a II. világháború után szovjet tankok nyomán hatalomba importált népi demokratikus kormányai, nos ezeknek semmi köze a nyugat-európai felvilágosult és a mozgalmunk által is követett radikális baloldalhoz. Nem véletlen, hogy a szovjetkommunista párt végtelen harcot vívott az olasz, spanyol, francia ún. eurokommunista pártokkal az irányvonalukat bírálva. Összegezve tehát, a Jog és Igazság Mozgalmunk a radikális baloldalhoz, vagyis a Dél- és Nyugat-európai ciprusi, görög, olasz, spanyol, francia, német radikális baloldalhoz tartozónak tekinti magát.

3. JOG ÉS IGAZSÁG MOZGALOM AKCIÓI a magyar társadalom sorskérdéseiben. Abból indulunk ki, hogy a radikális baloldal az eszközeiben csak alkotmányos eszközöket használ, azonban a társadalmi programjában radikális és alkotmányos úton meg kívánja változtatni a jelenlegi államberendezkedést.

3.1. LEVÉLDÖMPING – BANKI ELSZÁMOLÁSOK MEGKÜLDÉSE KÖZJOGI MÉLTÓSÁGOKNAK akcióra hívjuk fel a devizahiteleseket. Minden devizahiteles néhány sor kísérőlevélbe foglalt személyes véleményével az alábbi közjogi méltóságoknak küldje el a banktól kapott elszámolólevelének másolatát kifejezve ezzel az állam bűnös együttműködése elleni tiltakozását a devizaalapú rablás állami kiszolgálásával szemben:
Áder János köztársasági elnök levélcíme: 1536 Budapest, Pf. 227
Orbán Viktor miniszterelnök levélcíme: 1357 Budapest, Pf. 6.
Kövér László az Országgyűlés elnökének levélcíme: 1357 Budapest, Pf.: 2.
Matolcsy György a Magyar Nemzeti Bank elnökének levélcíme: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.
Darák Péter a Kúria elnökének levélcíme: 1055 Budapest, Markó utca 16.

3.2. DEVIZAHITELES TÖMEGKISZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK.
Államper.
Magyar Nemzeti Bank és folyósító bank elleni adatvédelmi eljárás
Európai Unió Bírósága előtt C-312/14 számú befektetés értelmezési eljárás.
Európai Parlament előtt 0153/14 uniós petíciós eljárás.
Polgárjogi ellenállás
Jog és Igazság Mozgalom a fenti tömegkiszolgáló eljárásokat támogatja. Az 1.000.000 devizaalapú kölcsönszerződéshez képest mindössze 12.000 devizaper a devizahitelesek elenyésző (1,2%-a) számára jelent hatékony védelmet, ezek közül a semmisségi perek felülvizsgálata mellett a jogsértő devizakereskedelmi gyakorlattal okozott kár iránt a járásbíróságokon indítható új devizapertípust támogatjuk és mozgalmunk alapvetően a 98,8% jogvédelem nélkül maradt devizahiteles érdekében kíván fellépni.

3.3. DEVIZAHITELES ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS folyamatban lévő kezdeményezése mozgalmunk alapítójaként Kriston István választópolgár nevéhez kötődik, melyet a mozgalom teljes mértékben támogat. A devizahiteles problémát csak társadalmi méretű megoldás tudja rendezni, ez pedig a devizahiteles népszavazás lehet. Amennyiben a hatalom összeműködése folytán a népszavazási kezdeményezést megakadályoznák, akkor is lefolytatjuk saját követeléseink – így különösen a lakóingatlanok végrehajtási kilakoltatásának megszüntetése iránti követelést is magában foglaló – formájában.

3.4. DEVIZAHITELESEK PETÍCIÓJÁNAK MOZGALMI TÁMOGATÁSA BRÜSSZELBEN akcióval kívánjuk kikövetelni, hogy a 0153/14 devizahiteles petíciót az Európai Parlament Petíciós Bizottsága nyilvános meghallgatáson vizsgálja és az Európai Központi Bank felelősségét is vizsgálja.

 

Közzétette:
Dr. Kriston István
Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság törvényes képviselője
Honlap: www.jogesigazsag.hu
Belépési email: jogtanacsos@pr.hu

This entry was posted in Egyéb. Bookmark the permalink.