2017

Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság
2016. december 23-i békés karácsonyi felhívása
I. DEVIZAHITELESEK JOGFOSZTÁSÁNAK 12 PONTJA
II. FELKÉRÉS FŐBÍRÓK ÖNKÉNTES LEMONDÁSÁRA
III. DEVIZATOBORZÓ

DEVIZAHITELESEK ELJÖTT AZ IDŐ, MOST VAGY SOHA.

Fel kell állnotok a karosszékből és a TV elől, nem nézhetitek tovább, hogy majd valamelyik valóban devizahiteles érdekvédő a tűzből – mert tűz van – kikaparja nektek a gesztenyét. Senki, csak magatok fordíthattok a devizasorson. Ti devizahiteles magyarok 2010-óta vártok, hogy eljön egy jobb kor, de nem jött el és nem fog eljönni. Meg akartátok spórolni az igazságharcot, nem tudjátok megspórolni. A mozgalom segítő kezet nyújt nektek. Íme a jogfosztásotok jóhiszeműséget és türelmet kihasználó szégyen-leltára (devizasérelem 12 pontja):

I. DEVIZAHITELESEK JOGFOSZTÁSÁNAK 12 PONTJA.

1. Bíróságokon elkezdetek semmisségi devizapereket nyerni.
2. Kúria 6/2013 PJE “hírhedt” határozatával elkezdte a jogfosztást.
3. Kormány a Kúria jogfosztó határozatából jogfosztó DH1-2-3 devizatörvényeket csinált.
4. Törvényhozásunk “népképviselete” (pártképviselete) ahol csak lehetett minden jogodat elvonta.
5. Alkotmánybíróság ún. rendkívüli helyzetre hivatkozva mindezt jóváhagyta.
6. Európai Unió Bírósága az ún. Kásler-perben C-26/14 számon némi jogot biztosított neked.
6.1. Kúria 2/2014 PJE határozata: adós bizonyíthatod a bank árfolyamkockázati tájékoztatása tisztességtelenségét.
7. Kormány: devizatörvények módosításával a semmisséget is deviza alapon kell elszámolni.
8. Kúria 1/2016 PJE a semmisségi okokat – azok kiszámíthatóságát elfogadva – kifoltozta.
9. Kormány a végrehajtás megszüntetési perekből az érvénytelenségre hivatkozást kizárta.
10. Bírók a Kúria iránymutatásaitól eltérő tényállást nem akarnak felvenni.
10.1. Kúria “zsoltárkönyve” a tudásuk.
11. Érdekvédők között – kivételektől eltekintve és rejtve – sokan a kormány agitátorai.
12. Devizaalapú leleplezés: kamatparitás megtévesztő elhallgatása napvilágra került.
12.1. Kúria: ígér(get)i, hogy tanulmányozza a kamatparitás összefüggését.

II. FELKÉRÉS – FŐBÍRÓK ÖNKÉNTES LEMONDÁSÁRA.

A devizaalapú pénzügyi szolgáltatás igénybevételére a kedvezőbb deviza kamatmérték alapján vették rá benneteket. Kúria “hírhedt” 6/2013 PJE határozatának 1-3. pontjai a bankok által követelt árfolyamkülönbözet adósokra történt kiterhelését legalizálták azzal, hogy a – látszólag – “kedvezőbb” deviza kamatmérték “ellenében” a forint/deviza árfolyamkockázatának terheit az adós fogyasztókra áthárították. Mozgalmunk törvényes képviselője a Kúriához intézett “uniós ügyvédi nyílt levél kiegészítése” tárgyú [https://www.facebook.com/kriston.ugyved] levelében kifejtette és közzétette annak levezetését, hogy a Kúria tézise tudománytalan, sérti a pénzügytudományi és pénzpiaci törvényszerűségeket, mivel a devizaalapú kölcsön nem tud olcsóbb lenni a forintkölcsönnél. A “kedvezőbb” deviza kamatmértéknek is éppen az a következménye, hogy a kamatparitás: forint/deviza kamatkülönbözet és a forint/deviza árfolyam összefüggése miatt a devizaalapú kölcsön nem tud olcsóbb lenni a forintkölcsönnél, és ezt előletek elhallgatták. A devizaalapú kölcsön ugyanolyan drága kölcsön, mint a forintkölcsön, ennek részletes levezetése elolvasható a fenti facebook oldalon. A fenti okok folytán nincs a forintosítási törvényben az adósok fizetési kötelezettségeként előírt és a bírósági végrehajtásokra (lakások árverésére és kilakoltatásokra) vezető árfolyam-különbözet megfizetésének banki ellenszolgáltatása.

Kúria elindított egy jogfosztó folyamatot, felállította a kedvező kamatmérték ellenében árfolyamkockázat adós általi viselése jogfosztó tételét, ezzel beállt a bankok megtévesztő árfolyamkockázati tájékoztatásának leplezése sorába, ezért a Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság felkéri a Kúria 6/2013 PJE határozat jogfosztó 1-3. pontjainak kidolgozásában közreműködő főbírókat – így különösen dr. Darák Péter főbíró, mint a jogegységi tanács elnöke, dr. Wellmann György kollégiumvezető főbíró, mint indítványtevő, dr. Vezekényi Ursula előadó főbíró és dr. Kemenes István előadó főbíró -, hogy mérlegeljék állami szolgálatukból történő önkéntes lemondásukat.

III. DEVIZATOBORZÓ.

Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság felhív minden devizahitelest, hogy a mozgalom email: jogtanacsos@pr.hu címén sürgősen jelezze személyes (név, cím, email) részvételi szándékát a devizahitelesek jogai helyreállítására szolgáló országos méretű, de megyénként (megyeszékhely, járási székhelyek) szerveződő állandó tiltakozó rendezvény-sorozatban való személyes megjelenésére (szokásos csatlakozás szót figyelmen kívül hagyjuk, az már nem elegendő). Külön kérjük jelezni azt, ha vállalja a megyeszékhelyen és/vagy járási székhelyen történő tiltakozásszervezést. A szervezőknek a mozgalom székhelyén (2030 Érd, Dávid u. 4.) külön felkészítést tartunk. A tiltakozások szervezéséről (helye, ideje) a mozgalom honlapján (www.jogesigazsag.hu) folyamatos tájékoztatást nyújtunk.
Minden devizahitelesnek kellemesebb ünnepeket kíván:

Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság
Székhelye: 2030 Érd, Dávid u. 4.
Email: jogtanacsos@pr.hu
Honlap: www.jogesigazsag.hu
Szervezet ügyvivője: Hegedűs Irén
Szervezet törvényes képviselője: dr. Kriston István