Rendszerváltó Kiáltvány

A ’89-es rendszerváltó államelitnek és utódaiknak mennie kell
Legyen béke, szabadság és egyetértés

1. Kívánjuk a sajtó szabadságának helyreállítását, az agyonpolitizált és pártok szerint kialakított média és nyilvánosság, mint a cenzúra burkolt formáinak megszüntetését.

2. Felelős és nemzeti érdekeket szolgáló magyar kormányt, a nemzetpolitikát érintő nemzetközi megállapodások nyilvánosságra hozatalát.

3. Alkotmányozó országgyűlést, kétkamarás parlamentet, visszahívható országgyűlési és önkormányzati képviselőket, a bürokratikus közigazgatás átláthatóvá tételét és egyszerűsítését, a pártok de facto közvetlen hatalomgyakorlásának megszüntetését.

4. Jogegyenlőséget a polgároknak, nemzeti és etnikai kisebbségeknek, vallásoknak, esélyegyenlőséget a közhivatalok betöltésében.

5. Emberi jogok és alapvető szabadságok biztosítását.

6. Magyar teljes jogú állampolgárságot a határon túl élő magyaroknak.

7. Igazságos közteherviselést. A nemzeti vagyon privatizációjából kirekesztettek kártalanítását. A devizaalapú kölcsönszerződések közjogi aktussal forint alapúvá módosítását és a devizahitelesek kártalanítását. Az elit és a középosztály egyenlő közteherviselését, és a szegények támogatását.

8. Klientúra hűbéresi viszonyok és a korrupció megszüntetését.

9. NATO tagságunk átvilágítását, nemzeti honvédség újra teremtését, és a magyar katonákat ne vigyék külföldre.

10. Európai Uniós tagságunk felülvizsgálatát, a mezőgazdasági termékek és külföldi áruk kereskedelmi protekcionizmusának megszüntetését, az európai uniós befizetési és pénzügyi újraelosztási mechanizmusok átalakítását.

11. Titkosszolgálatok és a rendőrség közpolitikai semlegességének és nemzeti függetlenségének megteremtését.

12. Politikai befolyásolások és üldözések titkos módszereinek megszüntetését, az állampárti utód hálózatok felszámolását, az állampárti ügynöklisták és állambiztonsági iratok nyilvánosságának teljes megteremtését.