Jog és Igazság Mozgalom Civiltársaság márciusi kiáltványa

Legyél a Jog és Igazság Mozgalom alapítója!
Csatlakozás email: jogtanacsos@pr.hu

Követeljük a devizatörvények hatályon kívül helyezését és a devizahitelesek azonnali, feltétlen és teljes körű állami kártalanítását, a romboló államügynökök kivonását a devizahiteles érdekvédelem területéről.

1. Kívánjuk a sajtó szabadságának helyreállítását, az agyonpolitizált és pártok szerint kialakított média és nyilvánosság, mint a cenzúra burkolt formáinak megszüntetését.

2. Felelős és nemzeti érdekeket szolgáló magyar kormányt, a nemzetpolitikát érintő nemzetközi megállapodások nyilvánosságra hozatalát.

3. Alkotmányozó országgyűlést, járási önkormányzatokat és hivatalokat, visszahívható országgyűlési és önkormányzati képviselőket, a pártok alkotmánysértő közvetlen hatalomgyakorlásának megszüntetését.

4. Jogegyenlőséget a polgároknak, nemzeti és etnikai kisebbségeknek, vallásoknak, esélyegyenlőséget a közhivatalok betöltésében.

5. Emberi jogok és alapvető szabadságok biztosítását.

6. Kulturális és területi autonómiát a határon túl élő magyaroknak.

7. Igazságos közteherviselést. A nemzeti vagyon privatizációjából kirekesztettek kártalanítását. Az elit és a középosztály egyenlő közteherviselését, és a szegények támogatását.

8. Klientúra hűbéresi viszonyok és a korrupció megszüntetését.

9. NATO tagságunk felülvizsgálatát, nemzeti honvédség újra teremtését, és a magyar katonákat ne vigyék külföldre.

10. Európai Uniós tagságunk felülvizsgálatát, a mezőgazdasági termékek és külföldi áruk kereskedelmi protekcionizmusának megszüntetését, az európai uniós befizetési és pénzügyi újraelosztási mechanizmusok átalakítását.

11. Titkosszolgálatok és a rendőrség közpolitikai semlegességének és nemzeti függetlenségének megteremtését.

12. Politikai befolyásolások és üldözések titkos módszereinek megszüntetését, az állampárti utód hálózatok felszámolását, az állampárti ügynöklisták és állambiztonsági iratok nyilvánosságának teljes megteremtését.

dr. Kriston István jogvédő állampolgár
Jog és Igazság Mozgalom Civiltársaság alapítója
Csatlakozás email: jogtanacsos@pr.hu