Antifasiszta együttműködés

Címzett:
Magyar Antifasiszták és Ellenállók Szövetsége
Összefogás a Demokráciáért
Hanti Vilmos Elnök

Címzett:
Magyar Antifasiszta Liga
Hirschler Tamás, az Ügyvezető Testület Elnöke

Tisztelt Elvbarátaink!

Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság törvényes képviselőjeként kezdeményezem szervezetünk felvételét az Antifasiszta Hálózatba és készek vagyunk annak tevékenységében közreműködni. Az alapító politikai- és szervezeti okmányaink a www.jogesigazsag.hu honlapunkon ismerhetők meg. A civil társaságunk célja az államélet és a társadalmi élet demokratikus kontrollja, a demokratikus értékek védelme, az elnyomott vagy veszélyeztetett személyek és társadalmi csoportok érdekvédelme, a civil társadalom érdekérvényesítése. Kérjük felvételi kérelmünk megtárgyalását és elbírálásáról várjuk szíves értesítésüket.
Email: jogesigazsagmozgalom@gmail.com

Dr. Kriston István ügyvéd ezen kívül külön is felajánlom, hogy ingyenesen kész vagyok a fent címzett két antifasiszta szervezet jogi képviseletét olyan jogvitás ügyekben ellátni, amelyek érvényesítése polgári perbírósági (pl. személyvédelmi) vagy büntetőhatósági (ügyészségi, bírósági) eljárások útjára tartozik.
Email: drkristonugyved@gmail.com

Várom szíves visszajelzésüket.

Őszinte tisztelettel:

dr. Kriston István ügyvéd
Európajogi szakjogász,
úgy is mint a
Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság
alapítója és törvényes képviselője