“Miért vagytok sikertelenek”

- kérem add tovább és terjeszd –
KOSSUTH-HÁLÓZAT FELÉPÍTÉSE
BELÉPÉS MÓDJA – UTOLSÓ BEKEZDÉSBEN
CIVIL NEMZETI ELLENÁLLÁS
MIÉRT VAGYTOK SIKERTELENEK (!)

SIKERTELENSÉG OKA. A különböző programok mentén szerveződő csoportok atomizálják – elemeire bontják – a társadalmat. Ez helyes, amennyiben demokrácia és jogállam van és az emberek élik a normális és színes egyéni és közösségi életüket. De ma nem ez van. Ma az éhezőknek lecsófesztiválokat, a jogfosztottaknak érdekvédelmi konferenciákat szerveznek, az uniós bérátlag egytizedén tartott bérszolgaságnak multi-stratégiai megállapodásokat kötnek, az igazságkeresőknek halált osztanak. Elmondom itt röviden, hogy a szétszórt társadalmi csoportok egyelőre miért sikertelenek.

SIKER KULCSA A HÁLÓZAT. Az emberek munkát keresnek, míg a sikeres emberek hálózatot szerveznek. A társadalmi válságok idején a hálózatszervezés különösen akkor kerül előtérbe, amikor az atomizálódott (szétszórt) emberi közösségek és csoportok közösen kívánnak fellépni és erejüket kifejteni. A hálózatszervezést, ezért az állam tűzzel, vassal irtaná ha tehetné, mert ez a civilek sikeres fellépésének és az államra történő nyomásgyakorlásának egyetlen kulcsa. Főszabály tehát, hogy először is hálózatot kell felépíteni és azután lehet a hálózatra programokat rátelepíteni. A hálózat így valamennyi csoport közös többszöröse és erejük megtöbbszöröződése.

KOSSUTH-HÁLÓZAT egyelőre egyetlen eszmét hirdet, ez pedig a demokrácia és a demokratikus jogállam helyreállítása, valamint mélyreható államreformok elérése Magyarországon. Miért (?), azért mert a felül lévők jól berendezkedtek és jól élnek, mi alul lévők viszont rosszul élünk és már nem akarunk így a régi módon élni. Ez a világos tiszta akarat. Ez a hálózat szervező eszméje. A hálózat pedig a 106 választókerületben működő 106 civil klub kiépítése, ez a Kossuth-hálózat (klubhálózat).

CSATLAKOZZ A KOSSUTH-HÁLÓZATHOZ. Mindenki, aki egyesíteni kívánja erőit, az ne hezitáljon, hanem csatlakozzon a Kossuth-hálózathoz, mint a Civil Nemzeti Ellenállás Hálózatához, így tudjuk erőinket megsokszorozni, így tudunk a megsértett társadalmi csoportok (devizahitelesek, pedagógusok, diákok, egészségügyben dolgozók, adófizetéssel megnyomorított vállalkozók, egyéb csoportok) érdekében hatékonyan fellépni.

HÁLÓZAT-ÉPÍTÉS EGYSZERŰ és úgy történik, hogy mindenki aki a következő bekezdés szerint belép a civil társaságba, azután létrehozza ismerősei körében a saját asztaltársaságát (sejtet), ezzel az asztaltársaság (sejt) minden további cselekmény nélkül a választókerületi klub részévé válik. A 106 választókerületi klubot választókerületenként az asztaltársaságok vezetői közül kiválasztott klubvezető szervezi. A 106 választókerületi klubot pedig maga a civil társaság hangolja össze és szervezi fellépéseit (pl. demonstrációk).

BELÉPÉS MÓDJA – TAGDÍJ NINCS (TÖRÖLVE). A belépés a civil társaság soraiba az ide feltöltött “Aláírási és tagnyilvántartó lap” keltezésével/aláírásával és dr. Kriston István – 2701 Cegléd, Pf. 27. postacímünkre történő postai beküldésével történik, ennyi ilyen egyszerű és tagdíj sincs. A belépése előtt olvassa el az ide feltöltött frissített Alapszabályunkat és annak hasonlóan ide feltöltött mellékleteit is.

Érd, 2018. április 20.

Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság
Kossuth-hálózat – Civil Nemzeti Ellenállás
Dr. Kriston István alapító és törvényes képviselő
Honlap: www.jogesigazsag.hu
Facebook: https://www.facebook.com/kriston.ugyved
Email: jogesigazsagmozgalom@gmail.com