Petíciós-közösségek-működése

 

PETÍCIÓS KÁRTALANÍTÁSI KÖZÖSSÉG ALAKÍTÁS ÉS MŰKÖDÉS
I. 
    PETÍCIÓS KÁRTALANÍTÁSI KÖZÖSSÉG ALAKÍTÁS – SORVEZETŐ
II.   PETÍCIÓS KÁRTALANÍTÁSI KÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSÉNEK LEÍRÁSA
GEREMEK PROFESSZOR GYŐZTES MÓDSZERE

I. PETÍCIÓS KÁRTALANÍTÁSI KÖZÖSSÉG ALAKÍTÁS – SORVEZETŐ

1.      Petíciós Kártalanítási Közösség (min. 2 fős) önálló formátlan alakítása.
2.     Bejelentése (név, cím, email): jogesigazsagmozgalom@gmail.com címemre
3.     Petíciók szövege – mindig külön kerül közzétételre
4.     Petíciós Kártalanítási Közösség működése – lsd. lentebb II. résznél
4.1. “Geremek professzor győztes módszere”

 II.   PETÍCIÓS KÁRTALANÍTÁSI KÖZÖSSÉG MŰKÖDÉSÉNEK LEÍRÁSA
GEREMEK PROFESSZOR GYŐZTES MÓDSZERE

“SZOLIDARITÁS” LENGYELORSZÁGBAN GYŐZÖTT, mert elfogadta GEREMEK PROFESSZOR MÓDSZERÉT és az ALULRÓL JÖVŐ ÖNSZERVEZŐDÉS MÓDSZERE az addig szétforgácsolt lengyel civil ellenállást elindította, majd pedig azok összehangolása alulról befonta és megroppantotta a lengyel diktatúrát. A Geremek-módszert a DEVIZAHARCRA ADAPTÁLTAM és lentebb közreadom. Vegyétek komolyan, mert a DEVIZAFELSZABADÍTÁS történelmi tapasztalaton nyugvó módszerét olvashatjátok.

FINÁNCOLIGARCHIA BANKÁRKORMÁNYA ÉS ELLENZÉKE
Magyarországon is létrejött a nemzeti monopoltőkés körök fölé emelkedett fináncoligarchia vagy más néven bankárkaszt. A fináncoligarchia bankárkormányt ültetett a nyakunkra, ehhez a kormányzópártból és a parlament ellenzéki pártjaiból álló elnyomó rendszert hozott létre, ezt finanszírozza. A rendszer bebetonozta magát. A devizaügy a fináncoligarchia egyik megjelenési formája, ezermilliárdokban mérhető extraprofitjából izmosodott. A deviza érdekvédelem csoportjait a fináncoligarchia provokátorokkal és informátorokkal szétverte és megbízottjai útján ma is befolyása alatt tartja és „érdekvédő bölények” útján jegeli (hibernálja).

PETÍCIÓZÁS – DEVIZAHARC ÚJ STRATÉGIÁJA
“EZER APRÓ TŰSZÚRÁS STRATÉGIA”

A devizaharc is megköveteli az idők szavának megértését. A fináncoligarchia által befolyásolt devizacsoportok ma már lehetetlenné teszik a devizahiteles ellenállás központi és egységes fellépését, kár ezt tagadni vagy tovább erőltetni, ezért a devizaérdekvédő csoportokból haladéktalanul ki kell mindenkinek lépni. Át kell térni a devizaharcnak egy új hatékony stratégiájára, amelynek lényege, hogy maguk a devizakárosultak (adós, adóstárs, kezes, zálogkötelezett) saját önállóan maguk alkotnak néhány fős (min. 2 fős) ún. Petíciós Kártalanítási Közösségeket (nyilvános helyen asztaltársaság vagy magánházaknál összejövetelek formájában) és az Alaptörvény XXV. cikke alapján tömegesen, de egyenként a devizaügy megoldását követelő kérelmekkel (petíciókkal) árasztják el a közhatalmat gyakorló szerveket. A Petíciós Kártalanítási Közösségek működése és a petíciózás pártmentes és tagdíjmentes.

 DEVIZAHARC – ÚJ STRATÉGIÁJA
“EZER APRÓ TŰSZÚRÁS” STRATÉGIA PONTOKBAN:

1. PONT – KILÉPÉS VALAMENNYI DEVIZACSOPORTBÓL.

Deviza érdekvédő valamennyi csoportot azonnal és haladéktalanul számoljátok fel, azokból – különösen, ahol díjakat szednek tőletek és évek óta hájasra hízott személyek vezetgetnek – haladéktalanul lépjetek ki és a továbbiakban irányított devizacsoportokban ne vegyetek részt. Ezeket a devizacsoportokat a hatalom befolyásolja, informátorok útján ellenőrzi és fenntartásával vagy újak létrehozásával a deviza érdekvédelem ellenőrzött hálójaként a felaprózás, feldarabolás és az ellenállás szétverésére használja, ezért a devizaharc egységes összefogása és fellépése lehetetlenné vált.

 2. PONT – PETÍCIÓS KÁRTALANÍTÁSI KÖZÖSSÉGEK

A petíciózás megszervezéséhez a devizakárosult (adós, adóstárs, kezes, zálogkötelezett) helyi petíciós kártalanítási közösséget szervezzen nyilvános helyen asztaltársaság vagy magánháznál összejövetelek formájában. Ezek a Petíciós Kártalanítási Közösségek képezik a „Devizaadósok” Igazságtételi Hálózata, mint a devizakárosultak országos hálózata civil közösségi alapjait. A közösség a 2011. évi CLXXV. civil törvény 3.§ (1) bekezdése és 5.§ szerint törvény erejénél fogva (ex lege) elismert és bejegyzéshez nem kötött formátlan civil közösség.

 3. PONT – PETÍCIÓZÁS

A petíciók mindig külön kerülnek közzétételre, amely a petíció szövegét és a benyújtásának rendjét tartalmazza. A petíció (kérelem, panasz, javaslat) az Alaptörvény XXV. cikkében foglalt és minden állampolgárt egyenként vagy másokkal együtt megillető jog.

4. PONT – PETÍCIÓZÁS JOGVÉDŐ TÁMOGATÁSA

A Petíciós Kártalanítási Közösségek mindössze annyit tegyenek meg, hogy a már létrejött megalakulásukat (asztaltársaság, magánházas összejövetel) a közösségszervező és a közösség tagjainak neve, lakóhelye, email címe közlésével és az email: jogesigazsagmozgalom@gmail.com címemre történő megküldésével nekem jelezzétek az alábbi 4.1. és 4.2. pontokban foglalt okokból.

4.1. JOGI TÁMOGATÁS
Civil jogvédő állampolgárként erőm és lehetőségeim szerint az email:  jogesigazsagmozgalom@gmail.com útján a Petíciós Kártalanítási Közösségek működéséhez kész vagyok jogi támogatást nyújtani.

4.2. ORSZÁGOS PETÍCIÓZÁS
Civil jogvédő állampolgárként az ország 3200 településéről érkező és a nyomásgyakorláshoz elegendő számú jelentkezések esetén kész vagyok a hozzám bejelentett Petíciós Kártalanítási Közösségeknek az országos petíciózást megszervezni más-más alkalommal.

 5. PETÍCIÓS ALULRÓL TÖRTÉNŐ ÖNSZERVEZŐDÉS

Az “ezer apró tűszúrás (petíciózási) stratégia” fenti 1-4. pontjából következő rendszere a devizakárosultak saját civil közösségi rendszere, kívülről semmi, de senki nem befolyásolja, így végre magatoknak kell fellépni saját magatokért, mert a másra vagy másokra várás közel egy évtizede megmutatta, hogy csak magatokra számíthattok. Én most kidolgoztam nektek egy rendszert, azt nektek kell megtölteni és így lesz a petíciózás igen egyszerű céljából országot lefedő és nyomásgyakorlásra képes Petíciós Kártalanítási Közösségek Hálózata.

6. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE – ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Devizakárosultak és Petíciós Kártalanítási Közösségei (korábbi nevén: Petíciós Helyi Közösségek) személyes adatai (név, cím, elérhetőség) hatályos uniós adatvédelmi rendeletnek és a magyar információs törvénynek megfelelően, valamint kizárólag számítógépen és általam történő nyilvántartása és adatkezelése a petíciós kártalanítási közösségek országos lefedettségének elérése önszerveződési céljának vagy a petíciós kártalanítási közösségek devizakárosult követelései (devizahiteles károsultak azonnali, feltétlen és teljes kártalanítása, kilakoltatások felfüggesztése, devizaügy állami felelősségének kivizsgálása) tartalmi céljának eléréséig, avagy az önszerveződési és tartalmi célok elérésének lehetetlenüléséig tart. A személyes adatok törlése a petíciós kártalanítási közösségek fluktuációjával (megszűnések) folyamatosan és az érintett kérelmére is történik. A petíciós kártalanítási közösségek személyes adatainak kezelése a fent írt önszerveződési és tartalmi célok elérésével vagy lehetetlenülésével megszűnik és a személyes adatai törlésre kerülnek. Az adatkezelésről vagy megszűnéséről az érintettek felvilágosítást kérhetnek és tájékoztatást kapnak. Az érintettek nagy száma miatt a személyes adatok adatkezeléséről vagy megszűnéséről szóló tájékoztatás a https://www.facebook.com/kriston.ugyved oldalon történik.

FACEBOOK OLDALAM TARTALMA – DrKriston István (civil – nem ügyvédoldal)

HONLAP IS INDUL – www.jogesigazsag.hu

A petíciózás fenti rendszerében a “Külföldön Élő Devizakárosultak Közössége” mint formáció megszűnt (személyes adatai törlésre kerültek), azonban helyette a külföldön élő devizakárosultak is maguk hozhatnak létre Külföldi Petíciós Kártalanítási Közösségeket és azokat nekem ugyanúgy bejelenthetik, mint a hazai Petíciós Kártalanítási Közösségek (korábbi nevén: Petíciós Helyi Közösségek) teszik. A magam részéről a Petíciós Kártalanítási Közösségek országos koordinálását és összehangolását (ennek érdekében számítógépes országos nyilvántartását) és támogatását végzem a fenti 4. pontban foglaltak szerint.

A fentiekből az is következik, hogy a DrKriston István civil facebook oldalamon és a rövidesen induló Honlapon www.jogesigazsag.hu a továbbiakban a Petíciós Kártalanítási Közösségek helyi és országos híreit, valamint a devizaharc mindenkit érintő jogi és politikai írásait fogom közölni.

Dr. Kriston István
Civil jogvédő állampolgár
Petíciós Kártalanítási Közösségek alapítója
Email: jogesigazsagmozgalom@gmail.com