“EUB”

EUB LUXEMBOURGI BÍRÓSÁGON
EU INTÉZMÉNYEI ELLENI PERINDÍTÁS
EU MULASZTÁSA – KÁRTÉRÍTÉS

JANUÁRBAN miután 2018. évben letisztultak az uniós előzetes döntéshozatali ítéletekből kivehető jogi és ítélkezési környezetek, megindítjuk az Európai Unió intézményei (Tanács, Parlament, Bizottság) elleni kártérítési pert. Röviden lényege az, hogy az EU felelős az unió belső piacán kialakult és egyes tagállamok, így a magyar tagállam nemzetgazdaságát romboló devizahiteles jelzálogalapú lakáshitelezésért, mert nem alkotta meg azt a piacvédő (jelzálog) irányelvet, amely oltalmazhatta volna a devizaalapú kölcsönöket felvevő fogyasztókat. Az ügyfeleimmel követeljük a jogalkotás mulasztással okozott vagyoni (tételesen kimutatott) hátrány megtérítését. A devizahiteles közvéleményt ennek az uniós pernek a kimeneteléről is tájékoztatni fogom.

Dr. Kriston István ügyvéd
európajogi (pénzügyi) szakjogász

EUB