“AB”

ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGON
ÁLLAM-BANKSZÖVETSÉG
FORINTOSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ügyszám:
IV/00983/2017
Első irat érkezett: 2017.04.10

Az ügy tárgya:
A Kúria Pfv.VI.21.003/2016/4. számú végzése elleni alkotmányjogi panasz (szerződés érvénytelenségének megállapítása; devizakölcsön forintosítása)

Eljárás típusa:
Alkotmányjogi panasz (Abtv. 27. § )
Indítványozók típusa: érintett magánszemély vagy szervezet

Az indítvány lényege:
Az indítványozók – az Abtv. 27. §-a alapján – a Kúria Pfv.VI.21.003/2016/4. számú végzése alaptörvény-ellenességének megállapítását és megsemmisítését kérik az Alkotmánybíróságtól.
Az indítványozók a Magyar Állam és a Magyar Bankszövetség közötti megállapodás 4. pontjának létre nem jöttének, illetve érvénytelenségének megállapítását kérték a bíróságtól. Kereseti kérelmüket az elsőfokú bíróság elutasította, a másodfokú bíróság az elsőfokon meghozott végzést helybenhagyta. Felülvizsgálati eljárása során a Kúria a jogerős végzést hatályában fenntartotta.
Az indítványozók (210 magánszemély) nézete szerint a fenti megállapodás, amelyben a felek a devizatkölcsönök kivezetésének és a forintosítás egyes kérdéseiről rendelkezett, meghatározta az átváltási árfolyamot, ezáltal beavatkozott a felperesek és a saját szerződéses bankjuk közötti jogviszonyba.
Az indítványozók szerint a magánjogi megállapodás nem felel meg a jogszabályok előkészítésére vonatkozó rendelkezéseknek, személyi hatályát tekintve magánjogi jogalanyok között jött létre, ezért közjogi minőséggel nem rendelkezhetett, így az indítványozók jelzálogkölcsön-szerződéseinek főszolgáltatását (az ellenszolgáltatást) nem módosíthatta volna. Az ennek elfogadásával meghozott bírói döntés nézetük szerint alaptörvény-ellenes, sérti a törvény előtti egyenlőség elvét és a bírósághoz fordulás jogát..
.
Támadott jogi aktus:
Kúria Pfv.VI.21.003/2016/4. számú végzése

Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezései az indítványban:

Anonimizált indítvány (pdf)

AB