KÚRIÁT (48 BÍRÁJÁT) PERELEM EGY FOGYASZTÓVÉDŐ AJÁNDÉK

Devizahiteles közvélemény örömhírét az ünnepekre hagytam. Az új perrendtartási törvény előírásainak megfelelően ősszel benyújtott és befogadott kereseteim alapján megindultak a Kúria (48 bírája) ellen személyiségi jog megsértésére vagylagosan (eshetőlegesen) az Európai Unió Alapjogi Chartájában védett emberi jogok és alapvető szabadságok megsértésére alapított polgári perek. Ilyen perek negyedszázadonként ha indulnak. Céljuk annak megállapítása, hogy a Kúria bírái a fogyasztók polgári jogban és uniós jogban oltalmazott személyiségét megsértették, ezzel joghátrányt okoztak az adósoknak. A perek jogdogmatikai, eljárási és tételesjogi alapjainak bonyolultsága folytán arról itt nem tudunk vitát nyitni, de fogyasztóvédelemben az idén sem tétlenkedtem. E perek kimeneteléről a devizahiteles közvéleményt tájékoztatni fogom.

Dr. Kriston István ügyvéd
európajogi (pénzügyi) szakjogász

Justitia-4