ÜGYVÉD IS KAP NÉHA KARÁCSONYI AJÁNDÉKOT

Törvényszék Gazdasági Kollégium
Egy korrekt törvényszéki eljárásról

ELŐZMÉNY: devizaperek egyik “legkeményebb” törvényszékén kitartóan pereskedve, az elmúlt héten devizaalapú jelzáloggal biztosított “lakáskölcsön” perben sikerült helyzetbe hoznunk magunkat ügyfelem jogai és érdekei érvényesítésében.

FELPERESI ADÓS: tényeket, bizonyítékokat részletesen bemutató beadványomban felhívtam a törvényszéki bírót azon hivatalbóli kötelességére, amely szerint hivatalból (officiálisan) a fogyasztó helyett is köteles észlelni a szerződés nyilvánvaló semmisségét, ha ez a rendelkezésére álló tények és bizonyítékok alapján tényként egyértelműen megállapítható. Eljárásjogi alapja a 2/2010. (VI.28.) PK vélemény 4.a. pont (akár másodfokú bíróság is köteles a semmisséget jogorvoslati eljárása során észlelni) és az EUB C-51/17 ítélet rendelkező rész 5) pont és annak indokolása.

ALPERESI NAGYBANK: a bank eljárásjogi kifogásokkal próbálkozott, hogy törvényszéki eljárásban már nem lehet keresetet módosítani, amelyre felhoztam, hogy kivéve ha pervitelem során a bíró rendelkezésére álló tények, bizonyítékok (plusz jogi érvelés, jogkövetkezmény elszámolása) alapján a bíró hivatalból észleli a semmisséget és felhív a kereseti kérelem benyújtására (ez történt).

TÖRVÉNYSZÉK: eljáró törvényszéki bíró a beadványom és annak a tárgyaláson történ szóbeli érvelése alapján jegyzőkönyvezte, hogy észlelte a semmisséget és elrendelte annak tárgyalását, ilyenkor keresetszerűen kell előterjesztenem a semmisségre alapított kereseti kérelmet (tényalap, bizonyítékok, jogalap, petitum).

VÉLEMÉNY: ha az ügyvéd kitartó és nem ereszti el ügyet (“fogja mint foxi a lábtörlőt”), akkor lehet eredményeket elérni és ennek az anyagi jogi igény érvényesítésében az egyik lehetőség éppen a perrendtartás lehetőségeinek ésszerű felhasználása.

Ügyvéd is kap néha ajándékot a karácsonyfa alá (…)

Dr. Kriston István ügyvéd
európajogi (pénzügyi) szakjogász

Justitia-3