Jogszabályok

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
XXIV. CÍM – A POLGÁRI JOGI TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS

2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról