2015.05.01. – Társaság alakuló ülése

JOG ÉS IGAZSÁG MOZGALOM ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL

Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság 2015. május 1-jén Érden tagok és szimpatizánsok részvétele mellett megtartotta alakuló gyűlését, megvitatta a magyar társadalmat foglalkoztató sorskérdéseket és meghatározta a mozgalom által követendő alábbi irányvonalat:

I. SZERVEZETÉPÍTÉS ügyében úgy határoztunk, hogy a civil társaság szervezetének kiépítéseként valamennyi regisztrált tag a az országgyűlési választókerületében a lakóhelyén Civil Klubot szervez, ez minden belépett és belépő tagnak joga és egyben kötelessége. A szervezetépítésben az elkövetkező kettő év során elérjük, hogy mind a 106 választókerületben Civil Klub működjön és indulni kívánunk a 2018. évi országgyűlési választásokon.

II. TÁRSADALOMPOLITIKAI ügyekben megvitattuk a civil társadalmat foglalkoztató sorskérdéseket, így a külpolitika, a belpolitika és a gazdaság állapotát, ezekben az alábbi közös álláspontot alakítottuk ki.

1. KÜLPOLITIKAI viszonyokban rámutattunk arra a kormányzat által eltitkolt tényre, hogy Nyugat-Európában és Dél-Európában a Jog és Igazság Mozgalommal, tehát velünk azonos elveket valló radikális baloldali mozgalmak rohamos térnyerése következett be, így Cipruson a kommunista párt alakított kormányt, a görög Syriza mozgalom kormányra került, az olasz 5 Csillag Mozgalom és a spanyol Podemos mozgalom, a francia Baloldali Front és a német Die Linke jelentős parlamenti képviselettel rendelkeznek és jelentős nyomást gyakorolnak a nagytőkét képviselő kormányokra. Vigyázó szemünket tehát nem Moszkvára, Washingtonra, Izraelre, hanem Dél- és Nyugat Európára vessük, mert annak lángja mindig – ha megkésetten is, de – elér bennünket. A magyar nemzeti függetlenség hamis jobboldali jelszava és mítosza mindössze az uralkodó magyar jobboldali nagytőkés diktatúra legitimitásának megteremtésére szolgál. A mozgalmunk elkötelezett Európa felé, azonban az a birodalmi központ jellegének megszüntetése irányába mutató alapvető reformokra szorul.

2. BELPOLITIKA terén a magyar állam és társadalom mély válságban van. Az uralkodó politikai elit 15 éves privatizációs rablása és 10 éves devizahitel rablása az országot kifosztotta, valamint éhbéren tartott bérszínvonala következtében a társadalom mintegy 2/3-a nélkülözni kényszerül. A mozgalom valamennyiünk érdekeit szem előtt tartó alábbi belpolitikai irányvonalat követi.

2.1. MAGYAR BÁBKORMÁNY – ÁLLAMHATALOM berendezkedését alkotmányos úton meg kell változtatni. A rendőrállam ellen tüntetésekkel nem lehet változtatásokat kikényszeríteni. A politikai-gazdasági-pénzügyi elit olyan államhatalmi struktúrát alakított ki magának, amelyben demokratikus ellenőrzés nélkül kormányoz. A demokratikus egyeztetés teljes hiánya mellett a kormányzás – külföldi hatalmak térnyerését is szolgáló – professzionális politikai akciótervezésen nyugszik. A magyar államot külföldi hatalmak bábkormánya igazgatja. Államférfiak híján a magyar nemzetnek is vannak tehát hitvány alakjai. A hithű 8 miniszter és közel 100 államtitkár, helyettes államtitkár képezi ennek a rendszernek a gerincét. A népképviselet teljes kiiktatásával klánok visznek át törvényeket a magyar parlamenten. A hatalom törvénykezési cunamit működtet, ha kell személyekre szabott törvényeket hoznak. Belátható, hogy ez a törvénykezés csak a statáriális, rendkívüli helyzetekre lenne megengedett, de a kormányzás ezt békeidőkre is honosította. Ezt pedig úgy hívják, hogy diktatúra. A stadionok Pinochet fasiszta diktatúrájának szimbólumai, ezt is meghonosították, egyelőre azokat a diktatúra még nem töltötte meg.

2.2. POLITIKAI MESTERSÉGES RENDSZER működik hazánkban. A jobboldali diktatúra berendezkedése tény. A Kádár-rendszer belbiztonsági szolgálata újjászervezte magát és megszervezte a kormánypárt mintegy 1,5 milliós állandó szavazóbázisát. A szabad választások helyett titkos pártszolgálat és titkosszolgálati módszerekkel járultat embereket az urnákhoz. A szabad választások azzal is sérülnek, hogy informatikai rendszere is ellenőrizhetetlen. A jobboldal a Kádár-rendszer belbiztonsági szolgálata által életre hívott “magyardemokraták” gyülevész csapatának lelkes folytatásaként a “fiataldemokraták” hitvány képében ölt testet, ez egy posztkommunista gyülekezet és titkos pártszolgálat, megfélemlített híveikkel együtt. A baloldal cinkos és hallgat. A baloldalnak az lenne a feladata, hogy a társadalmi szolidaritást és a polgári demokrácia értékeit képviselje, azonban ők is inkább tőkeszivattyú kezelők maradtak, felszívódtak a pénz világában, divatjamúlt, avítt eszméik már senkit nem mozgósítanak. És ki a JOBBIK? Őket a FIDESZ és az MSZP közösen hozta létre, hogy mindig legyen a radikálisokat felszínre hozó bányagép, aki a munkamegosztásban a radikálisok ellenőrzését hivatott beteljesíteni. És hol a vákum? A vákum baloldalon van, ott ahol az MSZP hibernálta magát (mert ma ez a parancs). A radikális baloldali mozgalmunk ezt a vákumot kívánja kitölteni és a politikai rendszer tekegolyóját balról kívánja meglökni ahhoz, hogy a politikai rendszerben érdemi átrendeződés és tényleges népképviselet jöjjön létre, hogy a mesterséges politikai rendszert a civil társadalom friss levegőjével árassza el. Alulról 106 Civil Klub létrehozásával építkezünk, ha úgy tetszik csendben és kettő évig ezt tesszük.

2.3. GAZDASÁG ÉS PÉNZÜGYEK. Európai Unió a Wall Street meghosszabbított karja. Kevesen tudják, hogy az unióba átutalt nemzeti befizetéseink először a Wall Streeten kötnek ki, ott a világ tőkés csoportjait finanszírozzák és onnan kerülnek visszautalásra Brüsszelbe, majd a Kormányok (tagállamok) és az Európai Bizottság között létrejövő megállapodásokban foglalt Nemzeti Akcióprogramokon lehet csak őket vissza- és lehívni. A pénzügyi szuverenitás elvesztésével az unió lényegében egy gyarmatbirodalom, ahol különösen a metropoliszaival (Nyugat-Európa) szemben a keleti perifériákon, így hazánkban is fehér rabszolgákat dolgoztatnak éhbéren. A kommunista rendszer belbiztonsági szolgálata a rendszerváltáskor kijelölte azokat a bankárokat és gazdasági nagyvállalkozókat, akik ma Magyarországon már mint befutott menedzserek, de lényegében egy klánrendszer tagjaként működtetik az ország gazdaságát és pénzügyeit. A kormánypárt lényegében ennek a belbiztonsági szolgálatnak a posztkommunista pártja (már nem vörösök, csak pinkek). A rendszerváltás jótékony rabló emlőin felnőtt menedzser réteg pénzhatalommá szervezte meg önmagát és hol a jobboldalt, hol a baloldalt (magát a politikai válógazdaságot) finanszírozva és a választások szemfényvesztése mellett jelöli ki a pénzhatalom kormányát.

 3. JOG ÉS IGAZSÁG MOZGALOM AKCIÓI a magyar társadalom sorskérdéseiben. Abból indulunk ki, hogy a radikális baloldal az eszközeiben csak alkotmányos eszközöket használ, azonban a társadalmi programjában radikális és alkotmányos úton meg kívánja változtatni a jelenlegi államberendezkedést.

3.1. LEVÉLDÖMPING – BANKI ELSZÁMOLÁSOK MEGKÜLDÉSE KÖZJOGI MÉLTÓSÁGOKNAK akcióra hívjuk fel a devizahiteleseket. Minden devizahiteles néhány sor kísérőlevélbe foglalt személyes véleményével az alábbi közjogi méltóságoknak küldje el a banktól kapott elszámolólevelének másolatát kifejezve ezzel az állam bűnös együttműködése elleni tiltakozását a devizaalapú rablás állami kiszolgálásával szemben:
Áder János köztársasági elnök levélcíme: 1536 Budapest, Pf. 227
Orbán Viktor miniszterelnök levélcíme: 1357 Budapest, Pf. 6.
Kövér László az Országgyűlés elnökének levélcíme: 1357 Budapest, Pf.: 2.
Matolcsy György a Magyar Nemzeti Bank elnökének levélcíme: 1054 Budapest, Szabadság tér 8–9.
Darák Péter a Kúria elnökének levélcíme: 1055 Budapest, Markó utca 16.

3.2. DEVIZAHITELES TÖMEGKISZOLGÁLÓ ELJÁRÁSOK.
Államper.
Magyar Nemzeti Bank és folyósító bank elleni adatvédelmi eljárás
Európai Unió Bírósága előtt C-312/14 számú befektetés értelmezési eljárás.
Európai Parlament előtt 0153/14 uniós petíciós eljárás.
Polgárjogi ellenállás
Jog és Igazság Mozgalom a fenti tömegkiszolgáló eljárásokat támogatja. Az 1.000.000 devizaalapú kölcsönszerződéshez képest mindössze 12.000 devizaper a devizahitelesek elenyésző (1,2%-a) számára jelent hatékony védelmet, ezek közül a semmisségi perek felülvizsgálata mellett a jogsértő devizakereskedelmi gyakorlattal okozott kár iránt a járásbíróságokon indítható új devizapertípust támogatjuk és mozgalmunk alapvetően a 98,8% jogvédelem nélkül maradt devizahiteles érdekében kíván fellépni.

3.3. DEVIZAHITELES ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS folyamatban lévő kezdeményezése mozgalmunk alapítójaként Kriston István választópolgár nevéhez kötődik, melyet a mozgalom teljes mértékben támogat. A devizahiteles problémát csak társadalmi méretű megoldás tudja rendezni, ez pedig a devizahiteles népszavazás lehet. Amennyiben a hatalom összeműködése folytán a népszavazási kezdeményezést megakadályoznák, akkor is lefolytatjuk saját követeléseink – így különösen a lakóingatlanok végrehajtási kilakoltatásának megszüntetése iránti követelést is magában foglaló – formájában.

3.4. DEVIZAHITELESEK PETÍCIÓJÁNAK MOZGALMI TÁMOGATÁSA BRÜSSZELBEN akcióval kívánjuk kikövetelni, hogy a 0153/14 devizahiteles petíciót az Európai Parlament Petíciós Bizottsága nyilvános meghallgatáson vizsgálja és az Európai Központi Bank felelősségét is vizsgálja.

 

Közzétette:
Dr. Kriston István
Jog és Igazság Mozgalom Civil Társaság törvényes képviselője
Honlap: www.jogesigazsag.hu
Belépési email: jogtanacsos@pr.hu