NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS

DEVIZAHITELES ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS A
DEVIZAHITELESEK TERHEI TOVÁBBI MÉRSÉKLÉSE TÁRGYÁBAN

NÉPSZAVAZÁSI KÉRDÉS:
“Egyetért-e Ön azzal, hogy az Országgyűlés foglalja törvénybe azt, hogy a devizaalapú kölcsönszerződések deviza folyósítási árfolyamának emelkedéséből eredő deviza árfolyam-különbözet terhét a hitelező pénzügyi intézmények viseljék”.

DR. KRISTON ISTVÁN VÁLASZTÓPOLGÁR BEJELENTEM, hogy a 2013. évi CCXXXVIII. törvény és az Alaptörvény alapján a devizahitelesek terhei további mérséklésének országos népszavazási kezdeményezése tárgyában jogilag szabályozott eljárásom során az első jogi akadályt “leküzdöttem”.

ADATVÉDELMI HATÓSÁG 2011. évi CXII. törvény alapján 2015. július 26. kelt és lsd. ide is csatolt határozatával az országos népszavazási kezdeményezésemet adatvédelmi nyilvántartásba vette, ezután a Nemzeti Választási Bizottsághoz kell fordulnom.

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGHOZ a népszavazási kérdés hitelesítése végett és a törvényben előírt számú választópolgár támogató aláírásával már ellátva benyújtom a lsd. ide is csatolt beadványomat.

NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS JOGKEZELÉSE. A népszavazási kérdés hitelesítésének elutasítása esetén a Kúriához fordulok és annak elutasító határozata esetén nemzetközi jogorvoslatért az ENSZ Emberi Jogi Bíróságához (New York), az Emberi Jogok Európai Bíróságához (Strasbourg), az Európai Unió Bíróságához (Luxembourg) fordulok.

NÉPSZAVAZÁS SZERVEZÉSE. A népszavazási kérdés hitelesítése esetén a hitelesített aláírásgyűjtő íveken megkezdem a népszavazási kérdésben történő aláírásgyűjtést.

ALAPTÖRVÉNY 8. cikk (1) Legalább kétszázezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendel el. A köztársasági elnök, a Kormány vagy százezer választópolgár kezdeményezésére az Országgyűlés országos népszavazást rendelhet el. Az érvényes és eredményes népszavazáson hozott döntés az Országgyűlésre kötelező. (2) Országos népszavazás tárgya az Országgyűlés feladat- és hatáskörébe tartozó kérdés lehet.

Dr. Kriston István választópolgár
népszavazási kezdeményezés szervezője

Népszavazás-1Népszavazás-2