EUB C-312/14 ítélete

Devizajogi Tájékoztató 2. pontjához – Európai Unió Bíróságának a C-312/14 számú magyar devizahiteles ügyben (tőkepiaci irányelv jogértelmezése) 2015. december 3-án hozott ítéletében a bankok folyósításkori deviza vételi és törlesztéskori deviza eladási műveletét nem tekinti a tőkepiaci irányelv hatálya alá tartozó deviza határidős műveletnek. Ez azt jelenti, hogy a tőkepiaci jogszabály megkerülésére irányuló semmis szerződés érvénytelenségére nem lehet hivatkozni (egy érvénytelenségi ok kiesett). Az uniós ítélet elérhető: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=172564&mode=req&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=HU&cid=353386